Kontakty

26.07.2012


Spoločné basketbalové združenie Piešťany – Stará Turá

Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
IČO: 42289866, bankové spojenie: VÚB, a.s.,3021941559/0200
zastúpený: Ing. Miloš Drgoň
tel. 0905 245 182
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reklama