Kontakty

26.07.2012


Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky

Kuzmányiho 19, 921 01 Piešťany
IČO: 50289420
Bankové spojenie (IBAN): SK7302000000003682619153 – VÚB

Kontakty:
Generálna manažérka Bronislava Borovičková
tel.č.: 0905 479 181
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Športový manažér
Tomáš Horký
tel.č.: 0908 410 301
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Reklama