INFO A KONTAKTY

Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky

Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky vzniklo na základe spolupráce dvoch partnerských klubov: Basketbalového klubu mládeže Piešťany a Mestského basketbalového klubu Stará Turá. Oba tieto kluby sa dlhodobo venujú výchove mládeže a preto vznik extraligového tímu je logickým pokračovaním budovania našej pyramídy. Dobrou hrou Piešťanských Čajok chceme k basketbalu, ku krásnemu športu, ktorému podľahlo na svete aj u nás nespočetne veľa ľudí privádzať stále viac detí, lebo bez nich nám basketbal neporastie.

Kuzmányiho 19, 921 01 Piešťany, IČO: 50289420
Bankové spojenie (IBAN): SK7302000000003682619153 – VÚB

Generálna manažérka / Bronislava Borovičková

Športový manažér / Tomáš Horký

Mapa